środa, 10 lipca 2013

Wielki orzeł (Great Eagle)

Dzikie, nieokiełznane, wolne. Władcy wszelkich przestworzy i ich wierni słudzy. Jedne z nielicznych istot starego świata o czystym sercu, zwalczające wszelkie zło. Tylko Ci, którzy szczerość noszą w duszy i spojrzeniu, mogą liczyć na ich przychylność...

Wild, rampant and free. The kings of the skies and their faithful servants. One of the few beings of the Old World of pure heart which fight with the all evil. Only those which wear the sincerity of the heart and look, can rely on their goodwill...